Transport i Linköping och Vreta kloster

Våra maskinförare på Backgårdens Entreprenad i Linköping och Vreta kloster utför transporter med rätt anpassat fordon, alltifrån bilsläp till dumpervagn.

Vi har olika sorters släpvagnar som klarar hög belastning av diverse lastarbeten  och dräneringar. Våra maskinister hjälper dig med bland annat:

  • Byggtransporter
  • schakttransporter

Vid större transporter av tillexempel makadam eller andra schaktmassor använder våra maskinförare dumpervagn. Den största dumpervagnen lastar upp till 12 ton och 10 kbm.

Backgården Entreprenads maskinförare i Linköping och Mjölby ordnar med all transport, från alla markarbetsområden. Vi utför allehanda maskinarbeten vid markarbeten tillexempel vid trädgårdar, tomter, dammar, vägar och gårdsplaner.