Backgårdens Entreprenad utför entreprenadarbeten som grävning, dränering, avlopp, transport och gräsklippning åt privatpersoner, bostadsföreningar, samfälligheter och företag. Vårt mål är ett väl utfört arbete till ett bra pris i Linköping och Vreta Kloster.

Maskin och grävningsarbete

Inom grävning är vi framförallt inriktade på mindre markytor där våra smidiga grävmaskiner har rätt storlek för att kunna ta sig fram och göra minsta möjliga markskada.

Miljön är viktig för oss alla! Därför har vi en strävan att ständigt förbättra och jobba på att minska utsläpp och negativ miljöpåverkan. Detta innebär t.ex:

 • Att vi har valt grävmaskiner med miljömotorer för lägsta möjliga miljöpåverkan
 • Att vi alltid strävar efter så få, men effektiva transporter som möjligt
 • Välja miljörätta material

Ett urval av våra tjänster inom grävning:

 • Dränering av grunder och markytor
 • Planering av trädgårdar och tomter
 • Grävning av enskilt avlopp/kommunalt vatten och avlopp
 • Anläggning av gångar och mindre vägar
 • Anläggning av uppfarter, vändplatser, parkeringar m.m.
 • Anläggning av pooler och dammar
 • Grävning och montering av stödmur/trädgårdsmurar
 • Grävning och rensning av diken

Hus och åkerdränering

Vi på Backgårdens Entreprenad i Linköping dränerar bort oönskat vatten från skog och åkermark, husgrunder och källare.  Vi har rätt grävmaskin för de flesta former av grävning och dränering av öppendiken eller förläggning av dräneringsrör. Självklart tar vi hand om all lastning och transport av material i samband med bland annat dräneringsarbeten.

Vi informerar alltid om det finns möjlighet att använda ROT avdrag vid önskat mark och byggarbete.

Bilder från tidigare grävningsuppdrag
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Gräsklippning och snöröjning

Vi utför även gräsklippning med RUT avdrag, snöröjning och sandning åt bland annat privatpersoner, samfälligheter och bostadsföreningar.

Transport med släp eller dumpervagn?

Vi tar hand om alla  transporter till och från arbetsområdet. Våra fordon klarar att ta sig fram och in där andra fordon inte förmår. Därför kan vi utföra de flesta uppdrag av t.ex. grus, jord och schakt massor. Vi har rätt transport fordon för både stora och små transportjobb.

Backgårdens Entreprenad använder förkortningen BGE som arbetsnamn.