Framdragning av avlopp, el och vattenrör, gjutning av sockel för pumphus